Do Re Mi Notalar

 

Hozan Serhat Sipan Sipane Xelate Do Re Mi Notaları

 

SÖZE GİRİŞ

 

LALASİ-DODOSİLA-DOSİSİ-SİDOSİ (Kî herê axa tetwanê)

SİDORERE-DOSİ-REDO-DOSİSİLA (Wê bibînê çiyayê sîpanê)

LALASİ-DODOSİLA-DOSİSİ-SİDOSİ (Cî warê siyabend û xecê)

DOREREDO-DODO-SİDOSİLA (Xemlû rewşa kurdistanê )

NAKARATA GİRİŞ

MİFAFAFAFA-MİRE-MİRERERE-REDO (Sîpan sîpanê xelatê)

REMİRE-MİMİREDO-REDODODO-DOSİ(Bilindbûn çiqas li te tê)

 

DOREDO-REREDOSİ-DOSİSİ (Gulên te gulên cennetê )

DOREREDO-DODO-SİDOSİLA-LALALALA(Ava te ava qudretê )

NAKARAT 2

SOLLALA-LAMİMİ (Sîpan sîpanê )

FASOLSOL-SOLRERE (Sîpan sîpanê )

MİFAMİFA-MİRE-MİMİMİMİMİ (Sîpan sîpanê xelatê )

NAKARAT 3 SON

MİFAFA-FADODO (Sîpan sîpanê)

REMİMİ-MİSİSİSİ (Sîpan sîpanê)

DOREREDO-SİDOSİLA-LALALALA (Sîpan sîpanê xelatê)

Hozan Serhat Sipan Sipane Xelate Solfej

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZeAla08uxeo

Hozan Serhat Sipan Sipane Xelate Sözleri

Kî here axa Tetwane
We bibîne çîyaye Sîpane
Cîware Sîyabend u Xece
Xeml u rewşa Kurdistane

Sîpan Sîpane Xelate
Bilindbun çiqas li te te
Gulen te gulen cennete
Ava te ava qudrete

Te kul u xem pir dîtye
Zilm u zorî buhurtîye
Xwazgînî xweş te girtine
Soz u peyman wan dane

 

Arananlar:
https://www notasi net/etiket/hozan-serhat-sipan-sipane-xelate-do-re-mi-notalari/https://www notasi net/6670-2/
İLGİLİ NOTALAR  Ne Feryat Edersin Divane Bül Bül Notaları
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
| ürün koruma sistemleri
Kapalı